Ak Üçgül - Trifolium repens

- Uzun ömürlü çok yıllık bir baklagil yem bitkisidir.
- Kısa boylu stolonlu bir bitki olması nedeniyle genellikle otlatmak
  amacıyla yetiştirilir.
- Sulanabilen ve düzenli yağış alan bölgelerin bitkisidir.
- Otlatmaya ve çiğnenmeye çok dayanıklıdır.
- Bitkinin gövdesi yere yatık olarak gelişir.  Bu da bitkinin besleyici
  özelliğini ve lezzetini artırır. Çünkü otlatma sırasında hayvanlar
  besin maddesi en üstün olan çiçek ve yapraklarını yerler.
- Büyüme özelliği olarak son derece başarılı bir şekilde
  toprak erozyonunu azaltır.Üçgül, Daha iyi Yem Demek!

Üçgüller ot karışımına birçok fayda sağlar:

  • Lezzet katar,
  • Arazideki yıllık üretimin daha dengeli şekilde yayılmasını sağlar,
  • Hem otlatma hem silajda daha fazla yem tüketilmesini sağlar,
  • Besine protein katar,
  • Süt verimini artırır,
  • Araziye azot sağlar - masrafları azaltır.
 
Arazi üzerinde %30 ile %40 oranında iyi gelişmiş üçgül olması, hektar başına düşen yıllık yaklaşık 200 kg azota eşdeğerdir. Bunun yanı sıra üçgül ile karışık ot tüketen hayvanların tüketimini %10 ile %20 oranında artırır ve otların büyüme eğilimleri farklı olduğundan yaz döneminde arazi üzerindeki üretimin daha eşit yayılmasına yardımcı olur.


Saf çim, çayır üçgülü ve Ak üçgül ot karışımları ve yonca için inek başına günlük sindirilebilirlik, tüketim ve süt üretimi.
Aşağıdaki grafik aynı ilişkiyi yonca ve çayır üçgülüne kıyasla ot silajı için göstermektedir: Besin değerinin düşük olması (enerji konsantrasyonu) tüketimin azalmasına sebep olmaktadır fakat besin değeri, üçgül ve ot karışımı tüketiminde saf ota kıyasla günlük 3 besleme birimi (%25- %30) daha fazladır.
Üçgül demek daha çok yem yeme demektir.