Çayır Üçgülü - Trifolium pratense

- Kısa ömürlü, çok yıllık, ekim nöbeti için çok uygun bir yem bitkisidir.
  Genellikle 3-4 yıl yaşar. Buğdaygillerle karışım şeklinde yetiştirilebilir.
- Sulanabilen ve yıllık yağışı yüksek ve düzenli bölgelerde, otlatmak ve
  kuru ot amacıyla yetiştirilir
- Ot için yetiştirildiği zaman çok değerli bir yem elde edilebilir.
- Mera bitkisi olarak da çok büyük bir
  değere sahiptir.
- Bitkinin köklerinde oluşan yumrucuklar, toprakta azot biriktirerek
  toprağı güçlendirirler.
- Kökleri oldukça derine gider ve toprak içinde  bol miktarda yayılır.
  Bu da toprakta organik madde birikmesine sebep olur.

Üçgül, Daha iyi Yem Demek!
Üçgüller ot karışımına birçok fayda sağlar:

  • Lezzet katar,
  • Arazideki yıllık üretimin daha dengeli şekilde yayılmasını sağlar,
  • Hem otlatma hem silajda daha fazla yem tüketilmesini sağlar,
  • Besine protein katar,
  • Süt verimini artırır,
  • Araziye azot sağlar - masrafları azaltır.
 
Arazi üzerinde %30 ile %40 oranında iyi gelişmiş üçgül olması, hektar başına düşen yıllık yaklaşık 200 kg azota eşdeğerdir. Bunun yanı sıra üçgül ile karışık ot tüketen hayvanların tüketimini %10 ile %20 oranında artırır ve otların büyüme eğilimleri farklı olduğundan yaz döneminde arazi üzerindeki üretimin daha eşit yayılmasına yardımcı olur.

Saf çim, çayır üçgülü ve Ak üçgül ot karışımları ve yonca için inek başına günlük sindirilebilirlik, tüketim ve süt üretimi.Aşağıdaki grafik aynı ilişkiyi yonca ve çayır üçgülüne kıyasla ot silajı için göstermektedir: Besin değerinin düşük olması (enerji konsantrasyonu) tüketimin azalmasına sebep olmaktadır fakat besin değeri, üçgül ve ot karışımı tüketiminde saf ota kıyasla günlük 3 besleme birimi (%25- %30) daha fazladır.
Üçgül demek daha çok yem yeme demektir.