Sorghum & Sudan Otu

SUGAR GRAZE II  &  GREENGO 

 
Özellikleri

• Yeşil ot verimi 7,5 - 10 Ton arasındadır.
• 170-180 cm ideal boya ve maksimum besin değerine ulaşır.
• Hayvana yüksek oranda enerji sağlar, ET ve SÜT verimini arttırır.
• Sindirilebilme özelliği çok fazladır ve çok lezzetlidir.
• Hayvanda şişkinliğe yol açmaz, et ve süt artışına direkt katkıda bulunur.
• Kuraklığa dayanıklıdır.
• 120 gün içerisinde 3 kez biçim alma imkanı sunar.
• Biçim sonrası hızlı gelişim gösterir.
• Silaj yapmak için en uygun bitkidir.
• %40 daha az SU, %30 daha az GÜBRE ihtiyacı vardır.

Neden Sorghum Sudan Otunu Tercih Etmeliyiz?


  • Çoklu biçim yapılarak Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında işletmenin Yeşil Ot ihtiyacını karşılar.
  • Silaj yapmak için en uygun bitkidir.
  • İkinci ürün olarak da ekilebilir.
  • Kuraklığa toleransı çok yüksektir.
  • Alternatif bitkilere göre ; %40 daha az SU, %30 daha az GÜBRE ihtiyacı vardır.TOPRAK İSTEĞİ: Her toprak tipinde yetiştirilebildiği gibi tınlı – kumlu drenajı iyi topraklarda da mükemmel gelişim gösterir. Orta derecede asit ve nötr karakterli topraklarda çok daha iyi gelişir.

EKİM ZAMANI: Genellikle sıcak bölgelerde 2.ürün olarak ekimi yapılan sorghum sudan otu, Mayıs ayı sonlarından Temmuz ayı ortalarına kadar ekilebilir. Ege bölgesinde yapılan bir araştırmada Haziran ayı ortalarında ekimi yapılan sorghum sudan otu en yüksek verim performansına ulaşmıştır.

GÜBRE İSTEĞİ: Dekara 25 kg Azot, 10 kg Fosfor, 10 kg Potasyum tavsiye edilir. Bu miktarlar tarlanın organik madde miktarı , bünyesi ve sulama miktarına göre değişebilir. Azotun yarısı ekim öncesi diğer yarısı ise bitki boyu 35-40cm e ulaştığında verilmelidir. Sulamanın yetersiz olduğu koşullarda azotlu gübreleme azaltılmalıdır.

TARLA HAZIRLIĞI: Başarılı bir ekim için, toprağın fiziksel yapısının düzeltilmesi ve toprak yüzeyinin iyice ufalanması gerekir. Bu nedenle de toprak rutubeti yüksek olduğu dönemde toprak işleme yapılmamalıdır. Hafif bünyeli topraklarda diskaro ve tırmık gibi aletlerle toprak yüzeyi iyice ufalanmalıdır. Ağır bünyeli topraklarda ise rotovatör, rototiller gibi aletlerle ekim yatağı iyice hazırlanmalıdır. Tarla çok gevşek olmamalıdır.

EKİM:

BAKIM ve YETİŞTİRİCİLİK: Sulama verimi büyük ölçüde arttıracaktır. En az, her biçimden sonra 1 kez sulanmalıdır. Mümkün olduğu durumlarda biçimden sonra 25kg/da Amonyumnitrat atılarak sulama yapılabilir. Kuraklığa yüksek derecede tolaranslıdır. Fakat yüksek ot verimi ve kalitesi açısından sulanmalıdır. Sorghum sudan otu melezi, sorghum’dan daha yüksek ot verimine sahip, beslenme açısından sudan otundan daha kalitelidir. Aynı zamanda daha hızlı bir gelişim göstermekte, ekimden 40 – 45 gün sonra biçime gelebilmektedir. Biçimler ideal olarak 170-180 cm boylandığında yapılmalıdır ve en az 10 cm anız bırakılmalıdır. Biçim zamanı geciktikçe otun besin değeri düşmektedir. Sindirilebilirliği azalmaktadır. Her biçim için 2-2,5 ton/da yeşil ot verebilmektedir.

HASAT:


UYARI:
- Bütün sorghum sudan otları belli şartlarda özellikle genç bitkilerde prussic asit geliştirir. Otlatmadan önce minimum bitki boyu 70cm olmalıdır.

- Eğer genç dönemde biçilip hayvana yedirilecekse, biçimden sonra yerde 4-5 saat kadar bekletilmelidir.

- Kuraklık görmüş bitkilerin yeniden gelişmesi için beklenmelidir.

- Dondan zarar görmüş bitkiler kuruyuncaya kadar veya 72 saat beklenmelidir.

- Yüksek dozda azotlu gübre, yetersiz sulama veya yağış, asitli topraklar, toprakta fosfor eksikliği, ve düşük sıcaklık prussic asit miktarının artmasına neden olacaktır.