Lolium multiflorum - CARAMBA

- Caramba, geniş yapraklı , çok lezzetli ve kolay sindirilebilen, halk arasında Ryegrass, süt otu olarak da bilinen tek yıllık buğdaygil yem bitkisidir.
- Enerji ve protein değeri çok yüksek olan  CARAMBA yeşil
  ot olarak yedirildiği gibi  kuru ot olarak ve silajı yapılarak da
  değerlendirilir.
- Caramba 6°C ila 32°C arasında her ısıda gelişir.
- 18°C ila 24°C aralığında ekildiğinde ilk biçim 35 gün sonra yapılabilir.
- İdeal iklim şartlarında her 20 günde bir biçime gelmektedir.
- Diğer yeşil otlarda olduğu gibi kondisyon düşüklüğüne sebep olmaz.
- Kolay sindirilebilirliği, yüksek besin değerleri ve yüksek kuru
  madde oranı sayesinde süt ve besi artışı sağlar.
 

 EKİM ZAMANI: Ege, Marmara, Akdeniz, Güney Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesinde Eylül/Ekim,Orta ve Doğu Anadolu Bölgesinde Ağustos sonu Eylül başında ekilir.

TOHUM YATAĞI: Düz tesviye edilmiş ve sıkıştırılmış olmalıdır.

EKİM MİKTARI: 5 Kg/da

EKİM DERİNLİĞİ: 1.5-2 cm

GÜBRELEME: Ekimden önce tohum yatağına 15 kg/da 20-20-0 (NPK) ilk çıkıştan 15 gün sonra 15-20 kg/da Amonyum nitrat (%33) uygulanır. Ekim-Kasım aylarında don görülen bölgelerde çıkıştan sonra gübre tavsiye edilmez. Her biçimden sonra:20-25 kg/da Amonyum nitrat (%33) ile gübre yapılmalıdır. Gübreleme biçimden sonra otların toplanmasını takiben yapılmalıdır. Gübre uygulandığı zaman yaprakların kuru olmasına dikkat edilmelidir. Ekimden önce ve her biçimden sonra hayvan gübresi de uygulanabilir.

SULAMA: Genellikle tohumlar ekimden 1 hafta sonra çimlenirler. Çimlenme, ilk çıkış ve fide aşamalarında toprağın üst tabakasının nem oranının korunması için ekimi takip eden 2-3 hafta içinde az miktarda ancak sık sık sulama yapmak gereklidir. Bitkinin köklenmesinden sonra ise sulama, buharlaşma oranına bağlı olarak yapılmalıdır. Her sulama için uygulanması gereken en uygun su miktarı
30 mm’dir. (=30,000 lt/da)

YABANCI OT KONTROLÜ: Gerekli olan hallerde bitkinin 4. Yaprak aşaması ve sonrasında 2,4-D Amin gibi geniş yapraklı yabancı ot öldürücü ilaçlar uygulanabilir.

OT ÜRETİMİ VE VERİMİ: CARAMBA 6-32 °C arasında her ısıda gelişmektedir. En ideal gelişme ısısı 18-24 °C arasındadır. Donlara karşı dayanıklıdır. Ekildiği alanın yaz aylarında sulanması, iklim koşullarının ve uygulanan bakımın iyi olması şartıyla CARAMBA’dan yılda 5-8 biçim alınır. Biçim, bitki boyu yüksekliği 30-40 cm arasında iken yapılmalıdır.
1200 kg-2000 kg kuru madde/da/yıl; 10-20 ton yaş ot/da/yıl/ oranında verim alınması mümkündür.

BİÇİM ve OTLAMA: 6 cm biçim yüksekliği önerilmektedir. Orak veya tırpan ile biçilmesi mümkündür. Gelişmiş işletmelerde ise çayır biçme makinaları ile biçim yapılabilmektedir. Otlatma 8-15 cm arasında yaptırılmalıdır. 6 cm’den daha derin otlatmalardan kaçınılmalıdır.

BESLEME: CARAMBA’yı hayvanlar severek yer. Gazlı şişlik ve ishale neden olmaz. Kondisyon, süt ve besi artışı sağlar, tüylerde parlaklık meydana gelir.  Ayak ve tırnak sağlında iyileşme sağlar. Sindirimin kolay olması nedeniyle yetişkin bir ineğin günde 150 kg CARAMBA yemesi mümkündür. Yeşil ot olarak soldurmaya gerek kalmadan yedirildiği gibi kuru ot olarak ve silajı yapılarak da değerlendirilir.
 


ryegrass , rye grass , reygrass, rey grass, süt otu, süt artıran, ot, yeşil karamba, karambaotu, karamba, caramba, caramba miks