Festuca Pratensis

- Kış dayanımı ve ot verimi yüksek çok yıllık buğdaygil yem bitkisidir.
- Kuraklığa dayanıklıdır.
- Buğdaygil ve baklagil karışımlarında yüksek verimli iyi bir
  mera bitkisidir.
- Kök derinliği yüksek olduğundan iyi bir erozyon önleyici bitkidir.