Dactylis Glomerata

- Uzun ömürlü, çok yıllık, büyük yumaklar teşkil ederek gelişen
  yem bitkisidir.
- Kuraklığa dayanıklıdır.
- Ilıman ve yağışlı yerlerde bol  verim vermesi, biçimden sonra
  hızla gelişmesi nedeni ile yaygın olarak tarımı yapılmaktadır.
- Ot verimi oldukça yüksek ve kalitesi iyidir. Mer’alarda baklagillerle
  birlikte kuru ot elde etmek veya otlatmak amacı ile yetiştirilir.        
- Hemen her toprakta yetişebilse de tınlı ve killi, iyi drenajlı ve
  verimli topraklarda iyi gelişir.
- Gölgeye karşı çok toleranslıdır. Bir çok bitkinin gelişemediği gölge
  alanlarda oldukça iyi gelişir.