Lolium multiflorum - CARAMBAmix

- Lolium multiflorum Caramba ve baklagil yem bitkilerinden oluşan
   mükemmel bir yem bitkisi karışımıdır.
- Caramba’nın besleyiciliğine ve verimine baklagil yem bitkilerinin
   besleyiciliği ve verimi eklenerek üstün performanslı tek yıllık bir
   karışım oluşturulmuştur.
- Fabrika ve diğer yemlere ve mısır silajına bağımlılığı en aza indirir.
- Masrafsız hayvancılık için kaçınılmaz bir yem bitkisidir.


 EKİM ZAMANI: Özellikle kışı sert geçen bölgelerde Ağustos sonu, Eylül başı ekilmesi tavsiye edilir.

TAVSİYE EDİLEN EKİM BÖLGESİ: Ege, Marmara, Akdeniz, Güney Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi.

TOHUM YATAĞI: Düz, tesviye edilmiş ve sıkıştırılmış olmalıdır.

EKİM MİKTARI: 5 Kg/da

EKİM DERİNLİĞİ: 1.5-2 cm

GÜBRELEME: Ekimden önce tohum yatağına 25 kg/da 20*20*0 NPK veya DAP, ilk çıkıştan 15 gün sonra 20 kg/da Amonyum Nitrat (% 33’lük) uygulanır.  Ekim – Kasım aylarında don görülen bölgelerde çıkıştan sonra gübre tavsiye edilmez.  Her biçimden sonra 25-30 kg/da Amonyum nitrat (% 33’lük) ile gübreleme yapılmalıdır. Gübreleme biçimden hemen sonra otların toplanmasını takiben yapılmalıdır. Gübre uygulandığı zaman yaprakların kuru olmasına dikkat edilmelidir. Ekimden önce tarlaya hayvan gübresi uygulandığında daha yüksek verim alınır.

SULAMA: Sonbaharda yağışlı aylarda yağışlar takip edilerek ekildiğinde bitkinin çimlenmesi ve gelişmesi için mevsimsel yağış yeterlidir. Genelde tohumlar ekimden bir hafta sonra çimlenmeye başlar. Yağışın olmadığı aylarda ekildiğinde çimlenme, ilk çıkış ve fide aşamalarında toprağın üst tabakasının nem oranının korunması için ekimi takip eden 2-3 hafta içinde az miktarda ancak sık sık sulama yapmak gerekir. Bitkinin köklenmesinden sonra ise sulama buharlaşma oranına bağlı olarak yapılmalıdır.

YABANCI OT KONTROLÜ: Buğdaygil ve Baklagil çeşitlerinden oluşan bir karışım olduğu için kimyasal yollarla yabancı ot mücadelesi yapılamaz. Tarlada yabancı ot görüldüğünde biçimler erkene alınır. CARAMBAmix güçlü geliştiğinde diğer yabacı otlara yaşam hakkı tanımaz.

OT ÜRETİMİ VE VERİMİ: CARAMBAmix 6-32 °C arasında her ısıda gelişmektedir.  En ideal gelişme ısısı 18-24 °C’dir. Bu sıcaklık aralığında ekildiğinde 35 günde ilk biçime ulaşmaktadır. Hava sıcaklığının normal olduğu aylarda düzenli olarak 20 günde bir biçime gelmektedir. Ekim zamanına bağlı olarak, iklim koşullarının ve uygulanan bakımın iyi olması şartı ile CARAMBAmix’ten  sulu arazilerde yılda 8-10 biçim alınır. Bu şartlar altında her biçimde 2-3 ton/da yeşil ot alınmaktadır. Biçim bitki boyu yüksekliği 30-40 cm arasında iken yapılmalıdır.

BİÇİM YÜKSEKLİĞİ: 6 cm biçim yüksekliği önerilmektedir. Orak veya tırpan ile biçilmesi mümkündür. Gelişmiş işletmelerde ise çayır biçme makineleri ve ot silaj makineleriyle biçim yapılabilmektedir. Büyükbaş hayvanlar için öncelikle biçmek, koyun ve keçi için otlatmak daha uygundur. Otlatma 8-15 cm arasında yaptırılmaktadır.
6 cm’den daha derin otlatmalardan kaçınılmalıdır.


ryegrass , rye grass , reygrass, rey grass, süt otu, süt artıran, ot, yeşil karamba, karambaotu, karamba, caramba, caramba miks