Bromus inermis

- Uzun ömürlü, çok yıllık ve köksap (rizom) teşkil ederek gelişen
  bir yem bitkisidir.
- Kuvvetli köksapları sayesinde kısa zamanda gelişerek yayılır.
- Taban meraları için değerli bir yem bitkisidir. Köksaplı olması
  nedeniyle çiğnenmeye ve otlanmaya dayanıklıdır.
- Baklagil ve buğdaygil karışımı mera’larda yüksek verim verir.
- Güçlü kök yapısı sayesinde iyi bir toprak koruyucudur.
- Otlatmak için bitkinin iyice gelişmesini ve tutunmasını
  beklemek gerekmektedir.