Agropyron cristatum

- Çok yıllık bir buğdaygil yem bitkisidir.
- Aşırı otlatmaya ve çiğnenmeye çok
  dayanıklı bir bitkidir.
- Soğuğa ve kurağa oldukça dayanıklıdır.
  Derin ve yoğun saçak kökleri kurağa
  dayanıklılığının nedenidir.
- Her türlü toprakta başarıyla yetiştirilebilir.
- Ayrıklar yalnız olarak ekilebildiği gibi, buğdaygil
  ve baklagil yem bitkileri ile karışık olarak da
  ekilebilir.  Çoğu kez karışık ekimlerde verim
  artışı % 100’ü geçebilir.
- Otlak ayrığının kuru maddesinin sindirilme ve
  ham protein oranları diğer ayrık türlerinden daha yüksektir.
- Otlak ayrığı çok iyi bir toprak tutucudur. Erozyon
  mücadelesinde de başarı ile kullanılabilir.