Ulusoy Tohumculuk AR-GE Projesi’nin ilk adımı 1995 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından verilen Tarımsal Araştırma Kuruluşu Tescil Belgesi ile atılmıştır.

Resmi olarak 2000 yılında başlayan ve TÜBİTAK destekli ilk tarım projesi olan Ulusoy Tohumculuk Ar-Ge Projesi ülkemizde çim tohumu konusunda yapılan ilk ıslah çalışmasıdır.

Ar-Ge çalışmalarımız Ankara-Gölbaşı’nda bulunan merkezimizden yürütülmektedir. Tesis içinde ıslah projemizin temelini oluşturan laboratuarımız, araştırma ve gözlem sahalarımız bulunmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin değişik bölgelerinde yeni çeşitlerin uygunluğunu ve performansını belirlemek amacı ile birçok test ve denemeler yapılmaktadır.

Ulusoy Tohumculuk Ar-Ge Projesi’nin amacı, çim tohumu kullanıcıları için bölge şartlarında yetişmiş,su ihtiyacı az, adaptasyonu yüksek ve kaliteli ürünler ıslah etmektir.

Müşterilerimizin beklentilerini karşılamada bizlere Ar-Ge’nin yanında üretim de yardımcı olmaktadır. Şirketimiz, İç Anadolu Bölgesi’nde üretim yapmaktadır. Ulusoy Tohumculuk’un üretim miktarı bu sektör içinde Türkiye’de üretilen en yüksek rakamdır.

Ulusoy Tohumculuk, yeniliklere açık, teknoloji ve bilimsel uygulamalar ile barışık tavrı ile müşteri beklentilerini karşılamak, ürün kalitesini uluslararası standartlara uygun bir şekilde geliştirmek ve korumak üzere çalışmalarını hızla sürdürecektir.

Kalite Yönetimi

Ulusoy Tohumculuk Kalite Yönetim Sisteminin amacı müşterilerimize uluslararası standartlarda kaliteli ürün sunmak ve bunun sürekliliğini garanti altına almaktır. Ulusoy Tohumculuk Kalite Kontrol Laboratuarı’nın temel görevlerinden biri bu amaca hizmet etmektir.

Uluslararası kalite yönetim standartlarına uygun olarak hazırlanan Kalite Kontrol Planı, hangi ürüne hangi analizlerin yapılacağından kullanılan makina ve ekipmanın kalibrasyon periyodları ve yöntemlerine kadar detaylı faaliyet adımlarını içerir. Laboratuarımızda yapılan kalite kontrol testleri ISTA (Uluslararası Tohum Test Birliği) standartları referans alınarak gerçekleştirilir. Mevsimlere göre değişmekle beraber ayda ortalama 60 kalite kontrol testi yapılmaktadır. Düzenli olarak yapılan bu testler kalite takibi açısından çok önemlidir.